Gjøkbestanden er i nedgang. En antakelse er at viktige vertsfugler hekker stadig tidligere som en følge av klimaendringer, uten at gjøken har endret sin ankomsttid. Tilgang på vertsreir i rette stadium kan dermed være redusert. I en artikkel i Ornis Norvegica tester Rob Barrett denne hypotesen ved å sammenligne ankomstdatoer for gjøk og vertsfugler.

Gjøkbestanden er i nedgang. En antakelse er at viktige vertsfugler hekker stadig tidligere som en følge av klimaendringer, uten at gjøken har endret sin ankomsttid. Tilgang på vertsreir i rette stadium kan dermed være redusert. I en artikkel i Ornis Norvegica tester Rob Barrett denne hypotesen ved å sammenligne ankomstdatoer for gjøk og vertsfugler.