Kan klimastyrte endringer i ankomsttiden for vertsfugler forklare gjøkens tilbakegang?

Annonser:

Gjøkbestanden er i nedgang. En antakelse er at viktige vertsfugler hekker stadig tidligere som en følge av klimaendringer, uten at gjøken har endret sin ankomsttid. Tilgang på vertsreir i rette stadium kan dermed være redusert. I en artikkel i Ornis Norvegica tester Rob Barrett denne hypotesen ved å sammenligne ankomstdatoer for gjøk og vertsfugler.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Kan klimastyrte endringer i ankomsttiden for vertsfugler forklare gjøkens tilbakegang?

Annonser:

Gjøkbestanden er i nedgang. En antakelse er at viktige vertsfugler hekker stadig tidligere som en følge av klimaendringer, uten at gjøken har endret sin ankomsttid. Tilgang på vertsreir i rette stadium kan dermed være redusert. I en artikkel i Ornis Norvegica tester Rob Barrett denne hypotesen ved å sammenligne ankomstdatoer for gjøk og vertsfugler.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar