Veterinærinstituttet har påvist at kalkunene fra Østfold ikke hadde aviær influensa, men influensa subtype H1. 10.03.2016 (Veterinærinstituttet)