Julen nærmer seg, og mange har hengt opp julenek. Men viste du at prestene på 1700-tallet ikke så med blide øyne på julenek, og at det er faste regler for opphengingen? Les mer: https://snl.no/julenek (Norsk Ornitologisk Forening)