Regjeringen har ingen mål for dyrevelferden, men vil stoppe statens bidrag til kjøttreklame. (Dyrevernalliansen)