Jordbruksmeldingen: Hvilke visjoner har regjeringen for dyrevelferd? (Dyrevernalliansen)

Annonser:

Regjeringen har ingen mål for dyrevelferden, men vil stoppe statens bidrag til kjøttreklame. (Dyrevernalliansen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar