De siste årene har det kommet fram mange saker som omhandler ukulturer i enkelte jaktmiljø, og flere alvorlige lovbrudd er avdekket. (NOAH – for dyrs rettigheter)