Mens det er velkjent at islommen kan opptre aggressivt mot andre fuglearter på hekkeplassen har
man antatt at den er mer fredelig av seg om vinteren. En ny undersøkelse fra Jærkysten, som er
rapportert i tidsskriftet Ornis Norvegica, viser imidlertid at islommen kan være svært så hissig av
seg også i vinterhalvåret. (Norsk ornitologisk forening)