Internasjonal handel med ville dyr og planter truer mange arter, og det er derfor helt nødvendig med internasjonalt samarbeid som forhindrer at arter dør ut som en følge av ulovlig handel. Fra 1. juli i år gjelder en ny og strengere CITES-forskrift om innførsel, utførsel og besittelse av truede arter av vill fauna og flora. Den nye forskriften er en innstramming av lovverket, og blant annet er str … (Norsk Ornitologisk Forening)