Insekter gir verden mat – trues av utryddelse (WWF-Norge)

Annonser:

Hvert år står sørger insekters aktivitet for matproduksjon i verden som tilsvarer to tredeler av det norske oljefondet, viser ny utredning. Men mange av artene er truet av utryddelse og den norske regjeringen har ingen plan for hvordan de kan reddes.  Uten insekter, ingen mat. Det er konklusjonen i det internasjonale Naturpanelets første utredning, som ble lagt fram i dag. En lang rekke insekter o … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar