Vi har utvidet fraktalternativer for å sende inn prøver til Veterinærinstituttet. Årsaken er at Post… (Veterinærinstituttet)