Dette innlegget, skrevet av Henrik Tveter, rådgiver fornybar energi i WWF Verdens naturfond, ble publisert i Dagens Næringsliv den 21.09.2017Jo dyktigere vi er til å kutte klimagassutslipp, jo dårligere er de økonomiske utsiktene til nye olje- og gassfelt på norsk sokkel.Professor Snorre Olaussen og redaktør Halfdan Carstens skriver i DN 15. september at miljøbevegelsens arbeid for å stanse leting … (WWF-Norge)