Ingen nye tilfeller av PD Nord for Hustavika i april (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Hittil i år er det påvist/mistanke om PD på 40 lokaliteter mot 31 på samme tidspunkt i fjor. Det høyere antallet skyldes i all hovedsak påvisningene som ble gjort i Sør-Trøndelag i januar/februar. 18.05.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar