Hittil i år er det påvist/mistanke om PD på 40 lokaliteter mot 31 på samme tidspunkt i fjor. Det høyere antallet skyldes i all hovedsak påvisningene som ble gjort i Sør-Trøndelag i januar/februar. 18.05.2016 (Veterinærinstituttet)