Ingen nye ILA-utbrudd i perioden 1.- 23. juni (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det er ikke stadfestet nye ILA-utbrudd i perioden 1. – 23. juni, men det er fire mistanker om ILA. Disse er avmerket på det dynamiske kartet. 24.06.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar