Det er ikke stadfestet nye ILA-utbrudd i perioden 1. – 23. juni, men det er fire mistanker om ILA. Disse er avmerket på det dynamiske kartet. 24.06.2016 (Veterinærinstituttet)