Ingen nye ILA-utbrudd i mars (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det er så langt i år påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA)  på to lokaliteter i Nordland, og det er ingen nye tilfeller i mars.  03.04.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar