Det er så langt i år påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA)  på to lokaliteter i Nordland, og det er ingen nye tilfeller i mars.  03.04.2016 (Veterinærinstituttet)