Ingen framtid for våtmarksområdet Hotran i Skogn?

Våtmarksområdet Hotran ved Norske Skogs fabrikker på Skogn, Levanger kommune, er i ferd med å bli ødelagt. Dette skjer i en tid da nyhetsbildet ellers er preget av at bestander av fugler er i fritt fall. NOF stiller alvorlige spørsmåltegn ved miljøprofilen til bedriften og kommunen som gjør naturødeleggelsene mulig.

Legg igjen en kommentar