Det er ekstremt museår i år. Men lufteluker i kjellere bør likevel stå åpne, råder ekspertene. >> (Newswire Dyr)