Ikke sikkert ny forskning kan føre til senkede skuldre for syklistene.