IBA-skiltene på vei opp! (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Ved hjelp av NOFs nettverk av IBA-voktere, henger NOF dette året opp skilt ved IBAer landet rundt. Hensikten er å bevisstgjøre lokalbefolkningen på at de har globalt viktige områder for fugler- og naturmangfold i sitt nærmiljø. Vi tror kunnskap er nøkkelen til engasjement, og at engasjement skaper ønske om å bevare. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar