Ved hjelp av NOFs nettverk av IBA-voktere, henger NOF dette året opp skilt ved IBAer landet rundt. Hensikten er å bevisstgjøre lokalbefolkningen på at de har globalt viktige områder for fugler- og naturmangfold i sitt nærmiljø. Vi tror kunnskap er nøkkelen til engasjement, og at engasjement skaper ønske om å bevare. (Norsk ornitologisk forening)