I likhet med Lars Monsen har fuglene sine triks for å overleve ute i kulde og snø. … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

I likhet med Lars Monsen har fuglene sine triks for å overleve ute i kulde og snø. https://gemini.no/2015/01/sann-overlever-smafuglene-vinteren/ (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar