I forrige uke skrev NOFs naturvernrådgiver Martin Eggen om vannscootere og virkningen på dyre- og … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

I forrige uke skrev NOFs naturvernrådgiver Martin Eggen om vannscootere og virkningen på dyre- og fugleliv. Teksten stod på trykk i Aftenposten. Dagene som fulgte ble fylt av også menneskelige tragedier, med to dødsfall i forbindelse med vannscooterkjøring. Vi gjengir teksten her: Vannscooterne herjer Langs store deler av kysten raser vannscooterne, ofte i en voldsom fart. Ingen fugler er trygge. … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar