I fjor stanset myndighetene utsettingen av stokkender fra oppdrett på grunn av dyreetiske hensyn. … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

I fjor stanset myndighetene utsettingen av stokkender fra oppdrett på grunn av dyreetiske hensyn. Ingenting tyder på at utsettingen av fasaner er mer forsvarlig. Nå skal det hele vurderes av Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Men til tross for at rapporten derfra ikke er klar, har Miljødirektoratet gitt tillatelse til slipp av tusenvis av fugler, noe vi i NOF har påklaget. Støtt vårt arbeid, bli … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar