Verden bruker naturressurser som om vi hadde 1, 7 jordkloder. I år har vi brukt opp jordkloden tidligere enn noensinne siden vi begynte å tære på reservene på begynnelsen av 1970-tallet.Akkurat i dag har vi brukt opp ressursene jorden hadde til oss i hele 2017. Det betyr at vi resten av året bruker naturressurser som jorden trenger lenger enn ett år på å gjenopprette – med andre ord overtrekker vi … (WWF-Norge)