Hvorfor i huleste flyr single norske dverggjess innom Sibir og Kasakhstan før de snur nebbet mot Hellas? Turen er nemlig livsfarlig. Men familiefaren \ (Norsk Ornitologisk Forening)