NOF har siden vi ble opprettet engasjert oss i naturvernarbeidet. Beskyttelse av våtmarka har alltid vært en prioritert oppgave. Det er ikke tilfeldig. Våtmarksområdene er svært rike på biologisk produksjon, og er helt avgjørende for fuglene våre som matfat til alle årstider. (Norsk ornitologisk forening)