Hvor mange ulver må dø til vinteren? (WWF-Norge)

Hvis ikke Stortinget øker bestandsmålet for ulv, frykter jeg at vi kan få den mest omfattende ulvejakten i moderne, norsk historie.  Av: Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge Før påske la regjeringen fram sin stortingsmelding om ulv, der det blir anbefalt at dagens ulvepolitikk skal videreføres. Det betyr at antallet ulver fortsatt skal holdes nede på et så lavt nivå at ulven forblir en kritisk … (WWF-Norge)

Legg igjen en kommentar