Overraskende nok ble hvitkinngås den arten som toppet listene under helgens EuroBirdwatch (EBW). Den har ikke figurert blant de mest registrerte artene de åtte årene vi har brukt Artsobservasjoner i tellingen. Hele 243 arter fordelt på ca. 250 000 individer var ny rekord i antall arter. Sjeldneste observasjon var en lundtrupial fra Værøy i Nordland.