Man leser stadig om hendelser der hvaler strander. Hvorfor skjer dette?

Dette går jo helt i mot alle instinkter hvaler har. Det kan jo ikke være masseselvmord. Er det forstyrrelser fra omgivelsene?

Slår plutselig navigasjonssystemene deres helt feil? Og hvorfor??? Veldig pussig.

Håper det blir forsket mer på dette slik at det kan unngås i fremtiden. Hvis det er menneskeskapt så er det jo dyreplageri.