Et nytt notat fra WWF Verdens naturfond viser at statens inntekter fra en tenkt petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan bli et tapsprosjekt for Norge.- Dette området er en skattekiste, men det er ikke olje og gass som er skatten, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond. Det nye WWF-notatet viser at en sannsynlig nedgang i oljeprisen etter 2030 ville gj … (WWF-Norge)