2016 var et begivenhetsrikt år for NOAH, med flere seire og fremskritt for dyrenes rettigheter. Her er en oppsummering av de viktigste sakene NOAH har oppnådd i løpet av året som har gått. (NOAH – for dyrs rettigheter)