Hva har NOAH oppnådd i 2016? (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

2016 var et begivenhetsrikt år for NOAH, med flere seire og fremskritt for dyrenes rettigheter. Her er en oppsummering av de viktigste sakene NOAH har oppnådd i løpet av året som har gått. (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar