Naturdata og samarbeidspartnere inviterer til Naturdatas viltkonferanse 2015. Bli med på ett av de aller viktigste møtestedene innen norsk hjorteviltforvaltning, på Scandic Hell, Værnes 5. og 6. november. (Hjorteviltet)