Hund jager hai (Dognews.no)

Annonser:

Se den trolige filmen! (Dognews.no)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar




Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.