Hubro stoppet småkraftverk i Førde

Annonser:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt avslag på bygging av Gravdal kraftverk i Sogn og Fjordane. NOF var høringspart i saken, og vi har fått medhold i at utbyggingen ville skade en sannsynlig hekkeplass for hubro. Dette er nok et bevis på at myndighetene tar denne artens rødlistestatus på alvor.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar