Hver sommer fokuserer NOAH på dyrene som dumpes av sine eiere, blant annet ved å anmelde dumpingsaker og å jobbe for å øke repsekten for alle dyr. (NOAH – for dyrs rettigheter)