Høyre har så langt mottatt 25. Tre av de nye varslene er om personer det ikke tidligere er varslet om.