Hotran er et viktig område som må bevares!

Annonser:

Våtmarksområdet Hotran i Levanger, Nord-Trøndelag trues av utfylling. Hotran er spesielt verdifullt i trekktidene vår og høst, men er også et hekkeområde for flere arter våtmarksfugler. NOF tar nå initiativet til en prosess der vi ønsker at resultatet blir at naturverdiene i området bevares.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.