Et fagblad spekket med relevante og gode artikler om hjorteviltets forvaltning, jakt og økologi. Ennå noen eksemplarer på lager! Bestillingsknapp øverst til høyre på denne siden.  (Hjorteviltet)