Et rorbuanlegg på Stø i Vesterålen i Nordland har satt opp et stort nett av gamle kredittkort for å hindre krykkjer i å hekke i en bergside ved anlegget. Arten er i kraftig tilbakegang langs hele norskekysten og kategorisert som sterkt truet på den nasjonale rødlista og denne sperringa med kredittkort blir ikke sett på med blide øyne av kreditttilsynet.