Her prøver kongeørna seg på lamma. Men denne gongen lukkast ho ikkje. (Bergens Tidende)