Heis flagget, det er verdens våtmarksdag!

Ramsarkonvensjonen ble etablert i 1971 i Ramsar, Iran på datoen 2. februar. Per dags dato har vi 63 områder i Norge som er utpekt som Ramsarområder. Men vi har også behov for en god forvaltning av andre våtmarker. Handlingsplanen for naturmangfold «Natur for livet» gir grunn til håp om bedre forvaltning av Norges våtmarker, selv om det er en god vei til konkret handling.

Legg igjen en kommentar