Hei dere. Så ut som om minken hadde vært på ferde i nøstet i dag. Jeg fant mange fjær i nøstet som sikkert har tilhørt en rovfugl. Kan dere utfra fjærene si hvilken rovfugl og om det var en unge eller ikke? (Norsk Ornitologisk Forening)