Regjeringen foreslo i går ettermiddag å endre naturmangfoldloven for å gjøre det lettere å skyte ulv. Dette skjer selv om det for få uker siden ble sagt at loven ikke skulle endres, og på tross av samarbeidsavtalen med KrF og Venstre. I tillegg ble satt en svært kort frist for innspill på forslaget – kun 5 dager. – Med gårsdagens plutselige forslag om å endre naturmangfoldloven, har regjeringen nå … (WWF-Norge)