Hardangervidda IBA: En smak av Arktis i Sør-Norge

Annonser:

Mye av Hardangervidda IBA er vernet. I 1981 ble Nordens største nasjonalpark etablert, noe som skulle hjelpe til å bevare et unikt og storslagent fjellområde sør i landet. Dessverre betyr det ikke at de siste tiårene har vært uten problemer for fuglene som lever der.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar