For fjerde år på rad rapporteres det om en del syke fugler ved fòringsplasser, for det meste unge grønnfinker. Dette dreier seg hovedsakelig om sykdommen gul knop. Veterinærinstituttet ønsker å komme i kontakt med folk som finner død fugl ved sin fòringsplass. (Fuglevennen)