(/images/stories/pdf/ulvesoneutviklingstor.jpg) Stortinget skal i nær framtid finne fram til et bredt forlik om bestandsmål for ulv og bjørn. Gjennom forliket i 2004 kom man fram til et mål på tre årlige ynglinger av ulv i helnorske revirer innenfor en liten forvaltningssone. Målet for bjørn ble satt til 15 årlige ynglinger. Ingen av disse målene har noensinne blitt nådd. Det er mulig målet for ul … (Foreningen Våre Rovdyr)