Gruppebur for mink må forbys (Dyrevernalliansen)

Annonser:

Gruppebur for mink bør forbys, foreslår regjeringen i stortingsmeldingen om pels. Hvis pelsdyrnæringen ikke avvikles, er dette et viktig dyrevelferdstiltak. Bondelaget går imidlertid mot forslaget. (Dyrevernalliansen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar