To statsrådar gjorde i går jobben sin og fekk grunnsteinen for det nye Veterinærbygget på ÅS ned i bakken. Grunnsteinen inneheld bevis frå Veterinærinstituttet på Cronic Wasting Disease, på fransk hjerteorm og boka «100 år på Adamstuen» – til undring og ettertanke for dei som kanskje opnar boksen om 100 år. Alt dette er no dynga ned med sement av Torbjørn Røe Isaksen og Jon Georg Dale i det som ma … (Veterinærinstituttet)