Arbeiderpartiets budsjettforslag er mye grønnere enn regjeringens og gir drahjelp til Venstre og KrF i budsjettforhandlingene. – Nå er det viktig å hindre at de verste kuttforslagene fra Høyre og Frp blir vedtatt, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.  Arbeiderpartiet presenterte i dag sitt alternative budsjett.  De vil verne støtten til regnskogsatsingen, reversere regjeringens kutt i bistand ti … (WWF-Norge)