Grenseløs hjortevandring (Hjorteviltet)

Annonser:

 Bedre samarbeid på tvers av administrative grenser må til for at vi i Norge skal kunne forvalte hjortestammen på en bedre måte, sier forsker Erling Meisingset ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). (Hjorteviltet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar