Gratulerer til Ski kommune! Gjennom bedre kunnskap om egen natur kan kommunene forbedre arealplanlegging og i langt større grad unngå konflikter med viktige verdier. I 2016 bevilget Miljødirektoratet midler til fem kommuner i et pilotprosjekt, slik at de kunne starte utarbeide med å utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold. I 2017 ble fem nye kommuner med i prosjektet. Som første pilotko … (Norsk Ornitologisk Forening)