Mot tampen av et fugleår rikt på begivenheter ble vi gjennom revidert rødliste og en klima-avtale minnet om de enorme utfordringene som naturmangfoldet og fuglevernet står overfor. NOF tar utfordringene på alvor, og for å bli bedre må vi bli enda flere. Et medlemskap i NOF er en støtte-erklæring til norsk natur! (Norsk ornitologisk forening)