Den karismatiske snøugla er kategorisert som sterkt truet (EN) på den norske rødlista. Det er derfor gledelig å registrere at arten i fjor hadde et godt hekkeår i Norge, Sverige og Finland. I Norge ble det gjort 23 hekkefunn, mens totalen for de tre landene ble 50 hekkefunn. Les den ferske rapporten fra snøugleprosjektet!